Het doel van de Stichting Vrienden van Barnabas is het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van het opvangen van drugs- en alcoholverslaafden in de gemeente Katwijk.

Berichten van het bestuur

het nieuwe gebouw...
gereedgekomen 15 juni 2015
De jaarrekening 2021 is gecontroleerd door de kascommissie op 22 februari 2022.
De resultaten en kasmiddelen zijn nagenoeg in overeenstemming met de langjarige liquiditeitsprognose.
In het beveiligde gedeelte van deze website is de jaarrekening 2021 opgenomen.
In het beveiligde gedeelte van deze website is het verslag van de kascommissie opgenomen.
De algemene vergadering van aandeelhouders is dit jaar gehouden op 1 juni 2022.
In de beveiligde afdeling voor participanten zijn de notulen van de ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS van 1 juni 2022 opgenomen
Datum bijgewerkt 4 juni 2022