Het doel van de Stichting Vrienden van Barnabas is het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van het opvangen van drugs- en alcoholverslaafden in de gemeente Katwijk.

Berichten van het bestuur

het nieuwe gebouw...
gereedgekomen 15 juni 2015
De jaarrekening 2023 is gecontroleerd door de kascommissie op 10 mei 2024.
De resultaten en kasmiddelen zijn nagenoeg in overeenstemming met de langjarige liquiditeitsprognose.
In het beveiligde gedeelte van deze website is de jaarrekening 2023 opgenomen.
In het beveiligde gedeelte van deze website is het verslag van de controleur opgenomen.
Op advies van de kascommissie 2022 is aan de eigenaar/directeur van Administratiekantoor de Haas-de Vreugd B.V.
gevraagd de actuele geldmiddelen en de financiƫle verantwoording over het jaar 2023 te controleren.
De algemene vergadering van aandeelhouders is dit jaar uitgesteld omdat eerst het antwoord van
Gemeente Katwijk over de erfpachtcanon ingaande 16 juli 2024 wordt afgewacht.
In de beveiligde afdeling voor participanten zijn de notulen van de ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS van 12 oktober 2023 opgenomen
Datum bijgewerkt 12 juni 2024