Het doel van de Stichting Vrienden van Barnabas is het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van het opvangen van drugs- en alcoholverslaafden in de gemeente Katwijk.

Berichten van het bestuur

het nieuwe gebouw...
gereedgekomen 15 juni 2015
De jaarrekeningen 2019 en 2020 zijn gecontroleerd door de kascommissie op 1 oktober 2021.
De resultaten en kasmiddelen zijn nagenoeg in overeenstemming met de langjarige liquiditeitsprognose.
In het beveiligde gedeelte van deze website zijn de jaarrekeningen 2019 en 2020 opgenomen.
In het beveiligde gedeelte van deze website is het verslag van de kascommissie opgenomen.
In de beveiligde afdeling voor participanten zijn de notulen van de ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS van 27-10-2021 opgenomen
Datum bijgewerkt 17 november 2021